Steun Roparunteam Doit2Gether

Team Stichting Doit2gether doet mee aan de Roparun en zamelt geld in dat gaat naar palliatieve zorg voor kankerpatiënten. De belastingdienst heeft Stichting Doit2Gether de ANBI status toegekend. (RSIN 862948241).

Doneer nu een klein of groter bedrag aan Team Doit2Gether zodat we deel kunnen nemen aan de Roparun. Hiermee draag je ook direct bij aan de missie van de Roparun:

“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.Voorbeelden van Roparun-projecten:

  • Inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten.
  • Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren.
  • Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen die ze krijgen door de behandelingen.
  • Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn.
  • De ontwikkeling van ‘palliatieve boxen’, een hulpmiddel voor mensen in een terminale fase die graag in de eigen thuisomgeving willen verblijven.
  • De inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven. Voor meer informatie over de goede doelen van Roparun, kijk bij doelen.

error: Content is beveiligd !!