Over ons

Onze doelstelling: Het bijeenbrengen of inzamelen van gelden ter ondersteuning van – en uit te keren aan – een of meerdere instellingen, die in het bijzonder tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de bestrijding van kanker en/of de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Met onze bijdrage/inzet willen we de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk maken.

Beloningsbeleid: Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

  • Onze stichting heeft de ANBI status. Dat betekent dat wij ons voor meer dan 90% inzetten voor het algemeen nut. Hierdoor zijn uw giften, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.

Naam van de stichting:
Stichting Doit2Gether
Waldhoorn 77
2907 SJ Capelle aan den IJssel

Voorzitter: Dhr. A. Bergwerff
Secretaris: Mevr. M. van Rooijen
Penningmeester: Mevr. A.C. de Jong
Aspirant bestuursleden: Mevr. C. Roomer,
Dhr. J. Voets

error: Content is beveiligd !!