Over ons

Onze doelstelling: Het bijeenbrengen of inzamelen van gelden ter ondersteuning van – en uit te keren aan – een of meerdere instellingen, die in het bijzonder tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de bestrijding van kanker en/of de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Met onze bijdrage/inzet willen we de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk maken.

Beloningsbeleid: Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

  • Onze stichting heeft de ANBI status. Dat betekent dat wij ons voor meer dan 90% inzetten voor het algemeen nut. Hierdoor zijn uw giften, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.

Naam van de stichting:
Stichting Doit2Gether
Waldhoorn 77
2907 SJ Capelle aan den IJssel

Voorzitter: Dhr. A. Bergwerff
Secretaris: Mevr. M. van Rooijen
Penningmeester: Mevr. A.C. de Jong
Aspirant bestuursleden: Mevr. C. Roomer,
Dhr. J. Voets

Jaarverslagen

Ons jaarverslag bevat o.a. informatie over het ontstaan van onze stichting. De voorbereidingen, acties, sponsors en het verloop en beleving van het desbetreffende jaar. Daarnaast is ook de jaarrekening opgenomen welke ondertekend is door 2 leden uit het team, niet zijnde bestuursleden. Het jaarverslag betreft de periode van 1 augustus t/m 31 juli.

error: Content is beveiligd !!