Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite: doit2gether.nl en op door Doit2Gether verzonden e-mail.

Gebruik van de internetsite

Doit2Gether spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Doit2Gether behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Doit2Gether geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Doit2Gether geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Doit2Gether aanvaardt verder geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen

Cookies

Doit2Gether maakt op haar website gebruik van cookies. Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. In het onderstaande document informeert Doit2Gether u over het gebruik van cookies op haar website.

Graag leggen wij u uit:

  • Wat cookies zijn
  • Waarom wij cookies (van derden) gebruiken
  • Wie deze derden zijn
  • Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen
  • Hoe u meer informatie kunt verkrijgen
Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Waarom gebruiken wij cookies?

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo worden er bijvoorbeeld cookies gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, om te onthouden of u wel of geen enquêtes wil ontvangen, om de tekst op de website voor te lezen voor als u blind of slechtziend bent, of om veel gestelde vragen proactief voor u te beantwoorden en u daardoor optimaal behulpzaam te zijn.

Doit2Gether en/of de door haar ingeschakelde derde verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie anders dan uw IP-adres, het identificatienummer van het cookie en de informatie die u ons zelf gegeven hebt.

Wie zijn deze derden?

Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt.

Google en YouTube

Via onze website worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen over onder andere hoe bezoekers onze website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Wij hebben Google géén toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Leest u de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De informatie wordt overgebracht naar, en opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Stichting Doit2Gether heeft Google Analytics Privacy vriendelijk ingesteld volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics.

Stichting Doit2Gether heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De volgende instellingen in Google Analytics zijn van toepassing:
het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd
– “gegevens delen” is uitgezet
– we maken geen gebruike van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Automattic

Leest u de privacyverklaring van Automattic (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

In- en uitschakelen van cookies of verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Cookie-instellingen

U kunt eerder gemaakte cookie-instellingen wijzigen.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

error: Content is beveiligd !!